Interessante literatuur

 
 

Boeken - Books - Bücher

Nederlands

· Beernink, R. (1994). Hoogbegaafde kinderen in de klas? Suggesties voor de begeleiding van de taalontwikkeling in de groepen 1 en 2. Enschede: SLO.

· Boulanger, M., Peters, W.& Hoogeveen, L. (2000). Help. Mijn dochter is hoogbegaafd. Utrecht: Lemma.

· De Boer, G. (Red.) (2000). Conferentiebundel 'Ruimte voor Leren'. Amersfoort: CPS - KPC-Groep - Platform Hoogbegaafden.

· De Hoop, F. & Janson, D.J. (1993). Omgaan met (hoog)begaafde kinderen. Nijkerk: Intro.

· Drent, S. (1998). Hoogbegaafde kinderen kunnen meer: Praktische richtlijnen voor verbreding in het basisonderwijs. Voorschoten: Ajodakt.

· Drent, S. & van Gerven, E. (2002). Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Utrecht: Lemma.

· Greven, J. (1994). Hoogbegaafde kinderen in de klas? Suggesties voor de verrijking en verdieping van lessen wereldoriëntatie Bovenbouw basisonderwijs. Enschede: SLO.

· Jurgens, K. (1991). Hoogbegaafd wat betekent dat? Hoofdlijnen van het 9e wereldcongres WCGTC 1991. Utrecht: Vereniging Mensa Nederland, Postbus 100.

· Jurgens, K., & De Mink, R. (Red.) (2000) De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: Van Gorcum. (Vertaling van: Webb, J.T., Meckstroth, E.A., & Tolan, S.S. Guiding the Gifted Child.)

· Mönks, F.J. & Ypenburg, I.H. (1995). Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

· Mönks, F.J. & Span, P. (eds.) (1985). Hoogbegaafden in de samenleving. Nijmegen: Dekker van de Vegt.

· Mooij, T. (red.). (1991). Hoogbegaafden in de basisschool: Materialenboek. 's-Hertogenbosch: KPC.

· Mooij, T. (1991). Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen: Richtlijnen voor passend onderwijs. Muiderberg: Coutinho.

· Nelissen, J. & Span, P. (1999). Begaafde kinderen op de basisschool: Suggesties voor didactisch handelen. (JSW boek 24). Tilburg: Zwijsen.

· Platform Hoogbegaafden. (1996). Investeren in begaafdheid. 's-Hertogenbosch: KPC.

· Van Gerven, E. (2002). Zicht op hoogbegaafdheid: handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Utrecht: Lemma.

· Van Zanten, J. (1997). Hoogbegaafde kinderen. Amsterdam: Boom.

English

· Colangelo, N., & Davis, G.A. (Eds.) (2003) Handbook of Gifted Education (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon. [ISBN 0-205-34063-6]

· Gallagher. J.J. & Gallagher, S.A. (1994). Teaching the gifted child. Boston: Allyn and Bacon.

· Heller, K.A., Mönks, F.J. & Passow, H. (1993). International handbook of research and development of giftedness and talent. Oxford: Pergamon.

· Karnes, F.A. & Bean, S.M. (2001). Methods and Materials for Teaching the Gifted and Talented. Waco, TX: Prufrock Press [ISBN 1-882664-58-2]

· Katzko, M.W. & Mönks, F.J. (1995). Nurturing talent: Individual needs and social ability. Assen: Van Gorcum.

· Mönks, F.J., Katzko, M.W. & Van Boxtel, H.W. (1992). Education of the Gifted in Europe: Theoretical and Research Issues. Amsterdam/Lisse: Swest & Zeitlinger.

· Van Lieshout, C.F.M. & Heymans, P.G. (Eds.) (2000) Developing Talent Across the Life Span. Hove, East Sussex: Psychology Press. (Liber Amicorum in tribute to Franz J. Mönks) [ISBN 0-86377-556-X]

· Neihart, M., Reis, S.M., Robinson, N.M., & Moon, S.M. (Eds.) (2002) The Social and Emotional Development of Gifted Children: What do we know? Waco, TX: Prufrock Press Inc. [ISBN 1-882664-77-9]

· Webb, J.T., Meckstroth, E.A., & Tolan, S.S. (1982) Guiding the gifted child: A practical sourse for parents and teachers. Ohio: Ohio Psychology Publishing Company.

Deutsch

· Hager, G., Pollheimer, K., & Wagner, G. (Hrsg.) (2000) Dimensionen einer begabungsfreundlichen Lernkultur. Innsbruck: Studien Verlag. (Festschrift für Friedrich Oswald) [ISBN 3-7065-1410-9]

· Heller, K.A. (1991). Begabungsdiagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung. Bern-Stuttgart-Toronto: Huber.

 

Tijdschriftartikelen - Articles from journals - Zeitschriftartikel

Nederlands

· Hoogeveen, L., van Hell, J.G., & Verhoeven, L.  (2003). Slim, snel en sociaal. Talent, 5(4), 16-18.

· Nelissen, J. & Lek, A. (1996). Bollebozen geen bleke wijsneusjes: Aandacht voor slimme kinderen. Jeugd in school en wereld, 10, 16-21.

· Mönks, F.J., Peters, W.A.M., & Leenders, C.E.L. (1995). Basisvorming en hoogbegaafdheid. Handboek basisvorming, 34, 1-18.

· Span, P. (1988). Onderpresteren op school door begaafde leerlingen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 13, 3/4, 121-130.

· Themanummer "Hoogbegaafden". (1995). Leerplichtvisie, 40, 6-21.

 

Wetenschappelijke tijdschriften

· Gifted Child Quarterly

· High Ability Studies

· Journal for the Education of the Gifted

· Roeper Review

 
Interessante literatuur