Mogelijkheden en tarieven

 
 

Pienter is niet BTW-plichtig.

Individuele gesprekken Particulier € 65,- p.uur. Een oriënterend gesprek (ongeveer een uur) is gratis. Bij financiële problemen wordt de prijs in onderling overleg vastgesteld. Gespreide betaling is mogelijk. 

Scholen:
BO Powerpointpresentatie ‘Van baby tot brugklas’. Hierin vertel ik hoe hoogbegaafde kinderen zich ontwikkelen en welke valkuilen er zijn voor het kind, de leerkracht en de ouders. Ook ga ik in op de problemen die hoogbegaafde kinderen op de middelbare school kunnen krijgen wanneer ze op de basisschool niet gezien worden in hun hoogbegaafdheid. Perfectionisme, hiaten in de kennis met name bij spelling en begrijpend lezen, moeite met om hulp vragen, een gebrek aan studievaardigheden, eenzaamheid, een te laag vervolgadvies, onterechte diagnoses als dyslexie of autisme-spectrumstoornissen zijn veelvoorkomende problemen bij deze kinderen.
Tarief € 125,- duur presentatie ongeveer 45 minuten, daarna gelegenheid tot vragenstellen, totaal anderhalf uur. Buiten Amersfoort reiskosten OV.

VO Powerpointpresentatie ‘Realistisch omgaan met hoogbegaafdheid op een middelbare school’. Tarief € 225,- duur presentatie ongeveer een uur, daarna gelegenheid tot vragenstellen, totaal twee uur. Buiten Amersfoort reiskosten OV.
Ondersteuning van docenten in de begeleiding van (absolute) onderpresterende hoogbegaafde leerlingen, het ontwikkelen van curriculum en didactiek voor hoogbegaafde leerlingen, het opzetten van beleid € 125,- per uur. Een intakegesprek (ongeveer een uur) is gratis.


 

Doorverwijzingen Als u door Pienter wordt doorverwezen naar een andere organisatie, bijvoorbeeld om uw zoon of dochter te laten testen op hoogbegaafdheid, dan zijn de kosten voortkomend uit deze doorverwijzing voor uw rekening.

Mogelijkheden en tarieven